10 สายพันธุ์สุนัขที่ฉลาดที่สุดในโลก

นักวิทยาศาสตร์หลายๆ ท่านเชื่อว่าการที่พวกเขาสร้างเครื่องทดสอบไอคิวสำหรับสุนัขอาจสามารถเปลี่ยนมาเป็นช่วยตรวจสอบปัญหาด้านสุขภาพในระยะยาวของมนุษย์ได้ และผลการศึกษาที่ควบคุมโดย “the London School of Economics with the Edinburgh University” พบว่าสติปัญหาและไหวพริบของสุนัขนั้นเหมือนกับมนุษย์ ซึ่งจากการศึกษาดังกล่าวทำให้นักวิทยาศาสตร์เกิดความคาดหวังว่าจะสามารถค้นหาจุดเชื่อมต่อโดยตรงเพื่อวิเคราะห์สุขภาพของมนุษย์ได้ แต่การจะหาข้อสรุปในสมติฐานดังกล่าวต้องใช้เวลานาน ฉะนั้นเรามาเรียกน้ำย่อยกับ 10 สายพันธุ์สุนัขที่ฉลาดที่สุดในโลกกันก่อนดีกว่า